DucVA's Blog

10/10 | October 10, 2010

Trước ngày 10/10, Hà Nội thông báo dừng bắn pháo hoa tại 29 điểm, chỉ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Mỹ Đình.

Nhiều người thắc mắc không biết số lượng pháo hoa đã được chuẩn bị ở 29 điểm này sẽ được xử lý như thế nào.

Sau ngày 10/10, các báo cáo thống kê của các bệnh viện lớn ở Hà Nội cho thấy, số lượng bệnh nhân phải nhập viện do chấn thương cổ tăng mạnh.

Cũng theo các báo cáo này, khi được hỏi, các bệnh nhân đều có điểm chung là đã đi xem bắn pháo hoa ở Mỹ Đình.


Posted in Uncategorized

Leave a Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: