DucVA's Blog

Wild wind | October 8, 2010

Những cơn gió lang thang. Hết ngày này qua ngày khác, đi qua những vùng đất.
Đến và đi không lưu luyến, không đắn đo. Cứ bay đi, thanh thản và nhẹ nhàng.
Đến một ngày, cơn gió tan đi và không còn gì cả.

Nhiều lúc, anh muốn làm cơn gió em ạ. Như vậy thì vô nghĩa quá.


Posted in Feeling

Leave a Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: