DucVA's Blog

Tan vỡ. | September 2, 2010

Một lần nữa, mình làm nh khóc. Lần này là những giọt nước mắt đau đớn thực sự.

Bao nhiêu tình cảm, niềm tin, tất cả đều mất hết rồi.

2 từ chia tay thật dễ nói, nhưng đằng sau nó là rất nhiều nước mắt và đau khổ.

Mình đã bỏ cuộc khi ở gần cuối con đường, để đi theo những cảm xúc điên rồ của bản thân. Không biết mình làm đúng hay sai nữa.

Có lẽ, nỗi đau bây giờ sẽ còn dễ dàng hơn nhiều so với nỗi đau sau này.

Mình đau quá, nhìn gương mặt nh, mình làm gì thế này :(.


Posted in Uncategorized

Leave a Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: